Fejléckép
Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottság

Versenyszabályzat

1. A verseny célja

Az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” – Bács-Kiskun megye nemzeti értékei ifjúsági vetélkedő célja hazánk, azon belül is Bács-Kiskun megye nemzeti értékeinek és hungarikumainak megismertetése, játékos feladatokkal, két kategóriában a megye diákjai körében, valamint azoknak a csapatoknak a kiválasztása, amelyek Bács- Kiskun megyét fogják képviselni az országos döntőben.
I. kategória: általános iskolák felső tagozatos diákjai (5-8. osztály)
II. kategória: középiskolák diákjai (9-12. osztály).

2. Résztvevők

Mindkét kategóriában Bács-Kiskun megyei iskolák (tagintézmények) 4-8 főből álló csapatai versenyezhetnek. Egy oktatási intézményből (tagintézményből) kategóriánként maximum 3 csapat versenyezhet.

3. Nevezés

A versenyre nevezni az ertekorzokbacskiskunban.hu oldalról történő regisztrálással lehet 2016. november 2. és december 5. között. A versenyen való részvétel díjmentes. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Csapatnév
 • Iskola neve
 • Iskola OM azonosítója
 • Település neve
 • Kategória megnevezése
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Telefonszám
 • Levelezési cím
 • Első csapattag neve
 • Második csapattag neve
 • Harmadik csapattag neve
 • Negyedik csapattag neve
 • Ötödik csapattag neve (amennyiben van)
 • Hatodik csapattag neve (amennyiben van)
 • Hetedik csapattag neve (amennyiben van)
 • Nyolcadik csapattag neve (amennyiben van)
 • Felkészítő tanár neve

4. A verseny menete, fordulói

A verseny három fordulóból áll.

1. forduló

Az első fordulóban a megyei nemzeti értékekhez kapcsolódó kvízkérdésekre kell válaszolni, amelyek a www.bacskiskunremeke.hu oldalról elérhetők. A kvízkérdésekkel maximum 25 pontot lehet elérni.
Ezen túlmenően javaslatot kell készíteni egy olyan, Bács-Kiskun megyében található, vagy megyei kötődésű értékről, amelynek helye lenne egy adott település értéktárában. A javaslat elkészítésével maximum 25 pontot lehet elérni. A javaslatot a honlapon fellelhető minta űrlap (amely a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete) kitöltésével kell elkészíteni, de az űrlap III. részben felsorolt 2. és 3. számú mellékleteket nem kell csatolni. Kérjük, hogy a javaslat terjedelme a fedőlap és a fényképek nélkül ne haladja meg a két oldalt. További feltétel, hogy olyan értékről kell a javaslatot készíteni, amely még nem szerepel egyik települési értéktárban, illetve a megyei értéktárban, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében sem. Az érték lehet más településen is, mint ahol a versenyzők iskolája található, de mindenképpen megyei kötődésűnek kell lennie. (megjegyzés: www.bacskiskunremeke.hu honlapon nem található meg a megye települési értéktáraiban lévő valamennyi települési érték)

Kategóriánként az 1. forduló első 16-16 helyezett csapata jut tovább a 2. fordulóba.

A kvíz kitöltésére és a javaslat elkészítésére és feltöltésére 2016. november 15-től 2016. december 5-ig van lehetőség.

2. forduló

A 2. fordulóban a továbbjutott 16-16 csapatnak egy-egy kreatív feladatot kell megoldania, amely a következő:

Az 1. fordulóban benyújtott javaslatban szereplő települési értéket kell interaktív módon bemutatni (pl.: video, power point bemutató, fotóalbum, tabló, plakát, interjú stb.). A megoldásokat az elektronikus felületre kell feltölteni, illetve a tárgyiasult formában elkészült versenymunkák esetén azok fényképét kell az elektronikus felületre feltölteni, valamint postai úton is el kell juttatni a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat címére (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3., a borítékon tüntessék fel, hogy Mayer Andrea részére). A maximálisan szerezhető pontszám 16.

A feladatok értékelése során különböző, az egyes eszközökhöz igazodó szempontrendszert (pl.: video, power point bemutató, fotóalbum, tabló, plakát, interjú stb.) veszünk figyelembe az egyes eszközöknél, de a maximálisan megszerezhető pontszám minden esetben azonos.

Ezen túlmenően plusz pontokat lehet szerezni azzal, hogy a honlapon egy rejtvénnyel megadott megyei érték helyszínén egy fotót (selfiet) kell készíteni, amelyen az iskolából oda látogató diákok (azok hozzátartozóik, barátaik) láthatóak. Járásonként egy-egy helyszín kerül kiválasztásra, hogy mindegyik csapat egyenlő eséllyel közelíthesse meg azokat. A plusz pontok száma a képeken összesen látható személyek számától függ: 1-5 fő esetén 1 plusz pont, 6-10 fő esetén 2 plusz pont, 11-15 fő esetén 3 plusz pont, 15-20 fő esetén 4 plusz pont, 21- fő felett pedig 5 plusz pont kapható. Felvétel több alkalommal és több helyszínen is készíthető, azonban egy személy csak egyszer vehető számításba. A 2. forduló teljesítésére 2016. december 21. és 2017. január 20. között van lehetőség. Kategóriánként az első 8-8 csapat jut tovább a 3. fordulóba.

A 2. forduló első 8-8 helyezettjének pályamunkái feltöltésre kerülnek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapjára, ahol „kedvelni” lehet őket a döntő napjáig. A legtöbb lájkot szerző pályamunka 8 pontot, a második 7 pontot és így tovább kap. A szerzett pontok beszámításra kerülnek a 3. forduló eredményébe.

3. forduló

A megyei döntőre személyesen várjuk a csapatokat és a felkészítő tanáraikat. A versenyen a csapat 4 tagja versenyez, a többi legfeljebb 4 csapattag a helyszínen szurkolóként vehet részt.

A helyszínen játékos vetélkedő várja a versenyzőket, amelynek időtartama várhatón kb. fél nap. A pontozás során figyelembe vesszük a részt vevők tárgyi tudását, csapat játékát és kreativitását is.

A megyei döntő 2017 februárjában kerül megrendezésre.

5. Díjazás

A verseny kategóriánként első helyezett csapatai 4 taggal képviselhetik Bács-Kiskun megyét az országos döntőben.

Emellett minden döntőbe jutott csapat tagjai, felkészítő tanárai értékes – a megyei értéktár értékeit is tartalmazó – ajándékokat vehetnek át.

6. Értékelés

A beérkezett pályázatokat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkatársaiból a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjaiból, valamint az Értéktár Bizottság munkáját segítő szakmai szervezek, intézmények munkatársaiból álló értékelő bizottság értékeli. A zsűri összetételére a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

7. A felkészüléshez segédanyagok

A versenyre történő felkészülésben az alábbiak nyújtanak segítséget:

8. Kapcsolat, információ kérése

A versennyel kapcsolatban Mayer Andreánál a mandrea@bacskiskun.hu e-mail címen, vagy a 30/953-6208-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Értékőrzők Bács-Kiskunban